A A+

Asigurarea pentru creditul de nevoi personale

FAQ

 1. Ce reprezinta o asigurare atasata creditului de nevoi personale?
  • Asigurarea reprezinta un plan de protectie a veniturilor pentru beneficiarul de credit, care se ataseaza optional creditelor BCR, atat celor nou acordate cat si celor aflate in derulare.
 2. Care sunt evenimentele acoperite prin asigurarea atasata creditului de nevoi personale?
 3. Planul de protectie a veniturilor acopera urmatoarele tipuri de riscuri la care putem fi expusi oricare dintre noi, beneficiar al unui credit, la un moment dat in viata:

  • Pierderea Involuntară a Locului de Muncă (Somaj);
  • Incapacitate temporara de munca (Concediu medical prelungit);
  • Invaliditate totala si permanenta;
  • Spitalizare;
  • Deces.
 4. Cui se adreseaza aceasta asigurare?
  • Asigurarea se adreseaza persoanelor interesate sa asigure protectia financiara a familiei si a investiei si se incheie doar pentru imprumutat. Produsul este accesibil tuturor segmentelor de clienti (salariati, persoane fizice autorizate, pensionari), in functie de statutul socio-profesional al clientului.
 5. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a putea sa achizitioneze o asigurare?
 6. Pot achizitiona aceasta asigurare persoanele care:

  • Au varsta de minimum 18 ani si nu depaseste varsta de 69 ani impliniti;
  • Au un contract de credit de la BCR si o asigurare de viata de la BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A;
  • Nu sunt pensionate medical pe caz de boala;
  • Dupa cunostinta lor, starea de sanatate este buna, nu sufera de vreo boala care necesita supraveghere sau tratament medical constant, nu este in incapacitate temporara de munca, nu a fost in ultimele 12 luni in incapacitate de munca pentru o perioada mai mare de 30 de zile consecutive;
  • Pentru persoanele care au incheiat un contract de munca cu un angajator, declaratia va include faptul ca nu fac obiectul nici unei proceduri de concediere (individuala/colectiva), nu au transmis in ultimele 3 luni si nu au primit din partea angajatorului o propunere de incetare a relatiilor de munca prin acordul partilor;
  • La momentul semnarii Certificatului de asigurare au statut de angajat in baza unui contract individual de munca, cu o vechime de cel putin 3 luni cu angajatorul curent;
  • In cazul persoanelor care au incheiat un contract individual de munca pe durată determinată este necesar ca perioada contractului individual de munca sa acopere Durata Creditului sau ca acesta sa fi fost reinnoit cel puţin o data sau sa se prezinte o promisiune de reinnoire a contractului din partea Angajatorului;
  • Sunt de acord cu cesionarea Indemnizatiei de Asigurare in favoarea Contractantului Asigurarii prin desemnarea acestuia ca Beneficiar al Asigurarii.
 1. Care este perioada pe care se poate incheia aceasta asigurare?
  • Durata asigurarii este egala cu cea a creditului sau perioada ramasa daca asigurarea este contractata ulterior.
 2. Cine este beneficiarul acestei Asigurari in cazul producerii unuia din evenimentele asigurate?
  • Beneficiarul acestei asigurari, indreptatit sa primeasca indemnizatiile in cazul producerii unuia din evenimentele asigurate, este BCR.
 3. Cand intra in vigoare certificatul de asigurare?
  • Asigurarea intra in vigoare pentru fiecare Asigurat în momentul finanţării Creditului, in cazul in care asigurarea este contractata in acelasi moment cu creditul sau la data semnarii Certificatului de asigurare, in cazul in care asigurarea este contractata ulterior contractarii creditului.
 4. Cand inceteaza asigurarea?
 5. Asigurarea inceteaza in oricare din cazurile:

  • in momentul expirarii duratei Asigurarii complexe;
  • la momentul incetarii asigurarii de viata;
  • la data Decesului Membrului Asigurat;
  • la data Invaliditatii totale si permanente a Membrului Asigurat, sub conditia platii indemnizatiei de asigurare;
  • la data la care Membrul Asigurat implineste varsta de 70 de ani;
  • la data rambursarii integrale a creditului/data scadenta a ultimei rate de credit sau, anterior acestei date, in cazul rambursarii anticipate sau in cazul cesionarii creditului catre un alt beneficiar;
  • la data declararii exigibilitatii anticipate a creditului, fara legatura cu producerea evenimentului asigurat;
  • dupa expirarea perioadei de gratie, in cazul in care prima de asigurare nu a fost incasata de catre Asigurator;
  • in cazul oricarei actiuni sau inactiuni a Membrului Asigurat prin care se incalca obligatiile contractuale sau legale cu intentia de a obtine un folos necuvenit sau de a crea prejudicii de orice natura fie Asiguratorului, fie unui tert;
  • in cazul in care Membrul Asigurat se regaseste pe lista persoanelor urmarite penal pentru folosirea intentionata a unor mijloace capabile sa produca un pericol comun (acte de terorism), care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale sau daca exista suspiciuni ca sumele primite au ca scop spalarea banilor si/sau finantarea actelor de terorism sau in orice situatie impusa de dispozitii legislative / dispozitii ale unor autoritati competente;
  • daca legea o impune.
 6. Cum anunt evenimentul asigurat?
  • Asiguratul are la dispozitie maxim 15 zile de la data producerii evenimentului asigurat sa notifice asiguratorul si sa trimita documentele necesare, care atesta aparitia acestuia.
 7. Cand am dreptul la indemnizatia de asigurare?
  • In momentul care Asiguratorul primeste toate documentele necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie, acesta are la dispozitie maxim 10 zile de la data primirii ultimului document solicitat sa plateasca indemnizatia aferenta evenimentului asigurat.
 8. Ce se intampla daca apare din nou evenimentul asigurat? Mai beneficiez de indemnizatie?
 9. In cazul incapacitatii tempoare de munca daca asiguratul este din nou in incapacitate tempoarara de munca in termen de:

  • < 30 de zile calendaristice de la data incetarii Incapacitatii Temporare de Munca initiale nu se mai aplica perioada de asteptare;
  • > 30 de zile calendaristice de la data incetarii Incapacitatii Temporare de Munca initiale se aplica o noua perioada de asteptare.

  In cazul pierderea involuntara a locului de munca: daca asiguratul sufera de o noua pierdere a locului de munca, acesta va beneficia de o noua indemnizatie dupa expirarea unei perioade de 9 luni de la plata ultimei indemnizatii lunare.

 10. Care este avantajul acestei Asigurari?
  • Siguranta in privinta incertitudinii veniturilor sau a locului de munca
  • Confort psihic prin protejarea familiei în situaţia producerii unor evenimente nedorite. Protejarea investiţiei garantează băncii rambursarea creditului în situaţia producerii unui eveniment nefericit, investiţia realizată de asigurat ramânând în posesia familiei, iar plata creditului contractat este preluată de BCR Asigurari de Viata VIG.
  • Protectie financiara în situaţiile de diminuare serioasă a veniturilorca urmare a unei Invaliditati Totale si Permanente, a Incapacitatii Temporara de Munca sau ca urmare a Pierderii Involuntare a Locului de Munca.
  • Comoditate si economie de timp, nu va fi necesar un drum suplimentar pentru plata primelor de asigurare, acestea fiind platite odata cu rata creditului. Prin plata primei de asigurare aceasta rămâne în vigoare pe toată durata creditului, nemaifiind necesară reînnoirea periodică.