A A+

Asigurarea Complexa - pentru beneficiarii de credite 

FAQ

 1. Ce reprezinta o asigurare complexa?
  • Asigurarea complexa reprezinta un plan de protectie a veniturilor pentru beneficiarul de credit si care se ataseaza optional creditelor BCR atat creditelor nou acordate cat si celor aflate in derulare.
 2.  Care sunt evenimentele acoperite prin asigurarea complexa?
  • Planul de protectie a veniturilor acopera urmatoarele tipuri de riscuri la care putem fi expusi oricare dintre noi, beneficiar al unui credit, la un moment dat in viata:
   •  Pierderea Involuntară a Locului de Muncă (Somaj);
   • Incapacitate temporara de munca (Concediu medical prelungit);
   • Invaliditate totala si permanenta.
 3. Cui se adreseaza aceasta asigurare?
  • Asigurarea complexa se adreseaza persoanelor interesate sa asigure protectia financiara a familiei si a investiei si se incheie doar pentru imprumutat.
 4. Daca am o asigurare de deces pot contracta si o asigurare complexa?
  • Asigurarea complexa se poate incheia odata cu asigurarea de deces sau ulterior acesteia. Clauza suplimentara nu se poate achizitiona separat ci se poate atasa doar la  asigurarea de baza (deces).
 5. Cine este beneficiarul acestei Asigurari in cazul producerii unuia din evenimentele asigurate?
  • Beneficiarul acestei asigurari, indreptatit sa primeasca indemnizatiile in cazul producerii unuia din evenimentele asigurate, este BCR.
 6.  Cand intra in vigoare certificatul de asigurare?
  • Asigurarea intra in vigoare pentru fiecare Asigurat in momentul finantării Creditului, in cazul in care asigurarea este contractata in acelasi moment cu creditul sau la data semnarii Certificatului de asigurare, in cazul in care asigurarea este contractata ulterior contractarii creditului.
 7. Cand inceteaza asigurarea compexa?
  • Asigurarea complexa inceteaza in oricare din cazurile:
   • in momentul expirării duratei Asigurării;
   • in momentul incetarii asigurarii de viata
   • la data producerii  Invaliditătii Totale şi Permanente a Membrului Asigurat;
   • in momentul in care Membrul Asigurat implineşte vârsta de 65 de ani sau se pensioneaza pentru limita de varsta;
   • la data rambursarii integrale a creditului/data scadenta a ultimei rate de credit sau, anterior acestei date, in cazul rambursarii anticipate sau in cazul cesionarii creditului catre un alt beneficiar;
   • la data declararii exigibilitatii anticipate a creditului, fara legatura cu producerea evenimentului asigurat;
   • in cazul in care se inregistreaza o restanta la plata creditului mai mare de 90 zile;
   • prin acordul scris al părtilor contractante;
   • daca legea o impune.
 8.  Cum anunt evenimentul asigurat?
  • Asiguratul are la dispozitie maxim 15 zile de la data producerii evenimentului asigurat sa notifice asiguratorul si sa trimita documentele necesare, care atesta aparitia acestuia.
 9. Cand am dreptul la indemnizatia de asigurare?
  • In momentul care Asiguratorul primeste toate documentele necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie, acesta are la dispozitie maxim 10 zile de la data primirii ultimului document solicitat sa plateasca indemnizatia aferenta evenimentului asigurat.
 10. Ce se intampla daca apare din nou evenimentul asigurat? Mai beneficiez de indemnizatie?
  • In cazul incapacitatii tempoare de munca daca asiguratul este din nou in incapacitate tempoarara de munca in termen de:
   • < 60 de zile calendaristice de la data incetarii Incapacitatii Temporare de Munca initiale nu se mai aplica perioada de asteptare;
   • > 60 de zile calendaristice de la data incetarii Incapacitatii Temporare de Munca initiale se aplica o noua perioada de asteptare.
  • In cazul pierderea involuntara a locului de munca: daca asiguratul sufera de o noua pierdere a locului de munca, acesta va beneficia de o noua indemnizatie dupa expirarea unei perioade de 6 luni de la plata ultimei indemnizatii lunare.
 11.  Ce se intampla in caz de aparitie concomitenta a 2 evenimente asigurate?
  • In caz de aparitie concomintenta a 2 evenimente asigurate se acorda indemnizatie doar pentru primul eveniment aparut. Asiguratorul va oferi indemnizatie si pentru al 2 lea eveniment asigurat numai in cazul in care conditiile pentru acordarea acesteia sunt indeplinite la data incetarii primului eveniment asigurat.
 12.  Care este avantajul acestei Asigurari?
  • Siguranta in privinta incertitudinii veniturilor sau a locului de munca
  • Confort psihic prin protejarea familiei in situatia producerii unor evenimente nedorite.
  • Protejarea investitiei garantează băncii rambursarea creditului in situatia producerii unui eveniment nefericit, investitia realizată de asigurat ramânând in posesia familiei, iar plata creditului contractat este preluată de BCR Asigurari de Viata VIG.
  • Protectie financiara in situatiile de diminuare serioasă a veniturilorca urmare a unei Invaliditati Totale si Permanente, a Incapacitatii Temporara de Munca sau ca urmare a Pierderii Involuntare a Locului de Munca.
  • Comoditate si economie de timp, nu va fi necesar un drum suplimentar pentru plata primelor de asigurare, acestea fiind platite odata cu rata creditului. Prin plata primei de asigurare aceasta rămâne in vigoare pe toată durata creditului, nemaifiind necesară reinnoirea periodică