A A+

Protectia veniturilor pentru clientii cu credite garantate

Asigurat

Orice persoana fizica cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 ani impliniti.

La iesirea din asigurare varsta asiguratului trebuie sa fie de maximum 65 ani.

Durata asigurarii

este egala cu perioada creditului.

Eveniment asigurate

Pierderea involuntara a locului de munca

Invaliditate totala si permanenta

Incapacitate temporara de munca

Perioada excludere

90 zile

N/A

N/A

Perioada asteptare

30 zile

N/A

60 zile

Valoare indemnizatie/eveniment asigurat

12 totaluri lunare de plata*

Sold credit

12 totaluri lunare de plata

Valoare indemnizatie/total perioada credit

24 totaluri lunare de plata, la fiecare 5 ani din perioada de asigurare

 N/A

24 totaluri lunare de plata, la fiecare 5 ani din perioada de asigurare