A A+

Asigurarea pentru creditul de nevoi personale

 1. Ce reprezinta o asigurare atasata creditului?
  Asigurarea pentru creditul de nevoi personale reprezinta un plan de protectie a titularului creditului in cazul producerii unor situatii neprevazute, care nu pot fi controlate, care se ataseaza optional creditelor BCR, atat celor nou acordate cat si celor aflate în derulare.
 2. Care sunt evenimentele acoperite prin asigurarea atasata creditelor de nevoi personale?
  Planul de protectie a veniturilor acopera urmatoarele tipuri de riscuri la care putem fi expusi oricare dintre noi, titular al unui credit, la un moment dat în viata:
  • Pierderea Involuntară a Locului de Muncă (Somaj);
  • Incapacitate temporara de munca (concediu medical prelungit);
  • Invaliditate totala si permanenta;
  • Spitalizare
  • Deces
 3. Cui se adreseaza aceasta asigurare?
  Asigurarea se adreseaza persoanelor interesate sa asigure protectia financiara a familiei si se incheie doar pentru imprumutat. Produsul este accesibil tuturor segmentelor de clienti (salariati, persoane fizice autorizate, pensionari). In functie de statutul socio-profesional al fiecarui client, acesta beneficiaza de anumite acoperiri din pachetul de protectie.
 4. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a putea sa achizitioneze o asigurare?
  Poate deveni Membru Asigurat persoana care a încheiat un Contract de Credit fără garanţii cu Contractantul Asigurării şi îndeplineşte următoarele condiţii de eligibilitate la data semnării Certificatului de asigurare:
  • Are vârsta de minimum 18 ani şi nu depăşeşte vârsta de 69 de ani;
  • Nu este pensionată medical pe caz de boală, la data încheierii contractului de asigurare;
  • Este de acord cu cesionarea Indemnizaţiei de Asigurare în favoarea Contractantului Asigurării prin desemnarea acestuia ca Beneficiar al Asigurării.
  In cazul in care Membrului Asigurat are încheiat un contract de muncă cu un angajator, conditiile de eligibiltate sunt urmatoarele:
  • La momentul semnării Certificatului de asigurare are statut de angajat în baza unui contract individual de muncă, cu o vechime de cel puţin 3 luni cu angajatorul curent. În cazul Membrului Asigurat care are încheiat un contract individual de muncă pe durata determinată este necesar ca perioada contractului individual de muncă să acopere Durata Creditului sau ca acesta să fi fost reînnoit cel puţin o dată sau să se prezinte o promisiune de reînnoire a contractului din partea Angajatorului;
  • Conform declaraţiei cuprinsă în Certificatul de asigurare nu face obiectul niciunei proceduri de concediere (individuală/ colectivă), nu are transmisă în ultimele 3 luni şi nu are primită din partea angajatorului curent o propunere de încetare a relaţiilor de muncă prin acordul părţilor;
  • Contribuie la sistemul de asigurări sociale de stat din România.
 5. Care este perioada pe care se poate incheia aceasta asigurare?
  Acoperirea pentru Membrul Asigurat se menţine pe durata creditului, până la data plăţii ultimului Total lunar de plată, conform graficului de rambursare, sub rezerva achitării Primei de Asigurare şi a îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute în Termenii şi Condiţiile de asigurare.
 6. Cine este beneficiarul acestei Asigurari in cazul producerii unuia din evenimentele asigurate?
  Beneficiarul acestei asigurari, indreptatit sa primeasca indemnizatiile in cazul producerii unuia din evenimentele asigurate, este BCR.
 7. Cand intra in vigoare certificatul de asigurare?
  Asigurarea intra in vigoare pentru Membru Asigurat în momentul finanţării Creditului, in cazul in care asigurarea este contractata in acelasi moment cu creditul sau la data semnarii Certificatului de asigurare, in cazul in care asigurarea este contractata ulterior contractarii creditului.
 8. Cand inceteaza asigurarea?
  • la data Decesului Membrului Asigurat;
  • în momentul expirării duratei asigurării;
  • la data Invalidităţii Totale şi Permanente a Membrului Asigurat, sub condiţia plăţii indemnizaţiei de asigurare;
  • la data la care Membrul Asigurat împlineşte vârsta de 70 de ani;
  • la data rambursării integrale a creditului/ data scadentă a ultimei rate de credit sau, anterior acestei date, în cazul rambursării anticipate sau în cazul cesionării creditului către un alt beneficiar;
  • la data declarării exigibilităţii anticipate a creditului, fără legătură cu producerea evenimentului asigurat;
  • după expirarea perioadei de graţie, în cazul în care prima de asigurare nu a fost încasată de către Asigurator;
  • în cazul oricărei acţiuni sau inacţiuni a Membrului Asigurat prin care se încalcă obligaţiile contractuale sau legale cu intenţia de a obţine un folos necuvenit sau de a crea prejudicii de orice natură fie Asiguratorului, fie unui terţ;
  • în cazul în care datele de identificare personale ale Membrul Asigurat se regăsesc în Listele oficiale ale persoanelor fizice și persoanelor juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism. Datele de identificare personale sunt prevăzute în reglementările legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor;
  • dacă legea o impune.
 9. Cum anunt evenimentul asigurat?
  Asiguratul are la dispozitie maxim 15 zile de la data producerii evenimentului asigurat sa notifice asiguratorul si sa trimita documentele necesare, care atesta aparitia acestuia.
 10. Cand am dreptul la indemnizatia de asigurare?
  In momentul care Asiguratorul primeste toate documentele necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie, acesta are la dispozitie maxim 15 zile de la data primirii ultimului document solicitat sa plateasca indemnizatia aferenta evenimentului asigurat.
 11. Ce se intampla daca apare din nou evenimentul asigurat? Mai beneficiez de indemnizatie?
  In cazul incapacitatii tempoare de munca daca asiguratul este din nou in incapacitate tempoarara de munca in termen de:
  • < 30 de zile calendaristice de la data incetarii Incapacitatii Temporare de Munca initiale nu se mai aplica perioada de asteptare;
  • > 30 de zile calendaristice de la data incetarii Incapacitatii Temporare de Munca initiale se aplica o noua perioada de asteptare.
  In cazul pierderea involuntara a locului de munca: daca asiguratul sufera de o noua pierdere a locului de munca, acesta va beneficia de o noua indemnizatie dupa expirarea unei perioade de 9 luni de la plata ultimei indemnizatii lunare.
 12. Care este avantajul acestei Asigurari?
  Siguranta in privinta incertitudinii veniturilor sau a locului de munca
  Confort psihic prin protejarea familiei în situaţia producerii unor evenimente nedorite. 
  Protectie financiara în situaţiile de diminuare serioasă a veniturilor ca urmare a unei Invaliditati Totale si Permanente, a Incapacitatii Temporara de Munca sau ca urmare a Pierderii Involuntare a Locului de Munca.
  Comoditate si economie de timp, nu va fi necesar un drum suplimentar pentru plata primelor de asigurare, acestea fiind platite odata cu rata creditului. Prin plata primei de asigurare aceasta rămâne în vigoare pe toată durata creditului, nemaifiind necesară reînnoirea periodică.