A A+

FATCA

Ca urmare a intrarii in vigoare in 01 ianuarie 2016 a Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala (“CPF”), va comunicam faptul ca BCR Asigurari de Viata VIG S.A., are obligatia de a transmite catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (“A.N.A.F.”) informatii referitoare la contractele de asigurare de viata detinute la BCR Asigurari de Viata VIG S.A. de catre clientii rezidenti sau cetateni SUA. Informatiile raportate de BCR Asigurari de Viata VIG S.A. catre A.N.A.F. vor face obiectul unui transfer de date in afara teritoriului Romaniei, care va fi efectuat de A.N.A.F. catre Trezoreria S.U.A.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este un act normativ elaborat in 2010 de Guvernul SUA cu scopul de a preveni evaziunea fiscala pe care ar putea sa o faca cetatenii sau rezidentii americani in legatura cu castigurile pe care le detin in afara SUA.

Prevederile FATCA se aplica incepand cu 1 iulie 2014. Aplicarea acestui act presupune ca BCR Asigurari de Viata VIG S.A. sa identifice clientii care au calitatea de cetateni sau rezidenti americani si sa-i raporteze catre autoritatile fiscale din Romania si SUA.

BCR Asigurari de Viata VIG S.A. a decis sa se conformeze cu cerintele FATCA, inregistrandu-se pe site-ul IRS, avand numarul de identificare globala (GIIN) EM4SY0.00037.ME.642. Certificatul Withholding (formularul W8) poate fi obtinut accesand linkul W-8BEN-E.

FATCA este acronimul de la actul de indeplinire a obligatiilor fiscale cu privire la conturile straine ale cetatenilor din SUA. Desi este o legislatie americana, FATCA are impact pentru orice institutie financiara din lume (fie ca este societate de asigurare, banca, societate de investitii etc.) si in ultima instanta asupra clientilor acestor institutii. FATCA introduce un nou regim de schimb de informatii intre SUA si restul statelor, completand regimul global de impozitare prin retinere la sursa cu noi masuri penalizatoare.

Acordul incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea FATCA („Acordul FATCA”) a intrat in vigoare in data de 3 noiembrie 2015. Romania este inclusa pe lista tarilor cu care autoritatile americane considera ca s-a ajuns la un acord de fond. Mai multe detalii pot fi regasite accesand linkul:
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-archive.aspx

In scopul FATCA intra doar contractele de asigurare de viata cu componenta de investitie/economisire.

Clientii cu rol de contractant/persoana asigurata/beneficiar trebuie sa declare pe propria raspundere, pe cererile de asigurare de viata cu componenta investitionala, daca sunt sau nu sunt cetateni americani sau rezidenti SUA, prin completarea unui scurt chestionar specific FATCA de pe cererea de asigurare/formulare de modificare ori anunt eveniment asigurat. Fiecare client care declara ca este cetatean american sau rezident SUA trebuie sa completeze formularul W9 prin care va declara Numarul de Identificare Fiscala (TIN).

Conform Ordinului nr. 1939/2016, BCR Asigurari de Viata VIG S.A. are obligatia legala de a raporta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmatoarele informatii cu privire la contractele de asigurare de viata detinute de Titularii de cont (contractanti/asigurati/beneficiari) rezidenti sau cetateni SUA:

a) In cazul unei persoane fizice care este Titular de cont si Persoana raportabila: numele, adresa, jurisdictie de rezidenta, numarul/numerele de identificare fiscala (NIF), data si locul nasterii;

b) In cazul unei Entitati care este Titular de cont si o Persoana raportabila: denumirea, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF);

c) In cazul unei Entitati care este Titular de cont si care este identificata ca avand una sau mai multe Persoane care controleaza si care fac obiectul raportarii:

   • numele, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale Entitatii si
   • numele, adresa, jurisdictia/jurisdictiile de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale persoanelor si data si locul nasterii fiecarei Persoane raportabile;

d) numarul de cont sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont;

e) numele si numarul de identificare, daca este cazul, al Institutiei Financiare Raportoare;

f) soldul sau valoarea contului, in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract cu renta viagera; valoarea de rascumparare, valabila la sfarsitul anului calendaristic relevant sau la sfarsitul sau, in cazul in care contul a fost inchis, in cursul anului sau al perioadei in cauza; valoarea ultimei tranzactii imediat inainte de inchiderea contului;

g) cuantumul brut total platit sau creditat Titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic in legatura cu care Institutia Financiara Raportoare este debitoare sau datoare s-o plateasca, inclusiv cuantumul agregat al oricaror rambursari platite Titularului de cont in cursul anului.

In cazul in care persoanele vizate nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a le oferi serviciile noastre.

Totodata, conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate au dreptul de acces, de interventie si de opozitie, drepturi care pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul societatii BCR Asigurari de Viata VIG S.A.

BCR Asigurari de Viata VIG S.A. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numarul 4822.Formulare FATCA utilizate

Formular W‐9

Formular utilizat exclusiv de catre persoanele SUA (persoane fizice si persoane juridice) pentru declararea Numarului de Identificare Fiscala (TIN).

Detalii despre completarea acestuia se gasesc pe pagina https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

Formular W‐8BEN

Formular utilizat exclusiv de catre persoanele fizice cu scopul de a identifica beneficiarii reali care nu sunt persoane SUA.

Detalii despre completarea acestuia se gasesc pe pagina https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

Formular W‐8BEN‐E

Formular utilizat exclusiv de catre persoanele juridice cu scopul de a identifica persoanele juridice din afara SUA care sunt beneficiarii reali.

Detalii despre completarea acestuia se gasesc pe pagina https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf.Termeni specifici

Persoana SUA – este acea persoana care Indeplineste una din urmatoarele conditii:

 • este rezident SUA;
 • este cetatean SUA: (fost nascut in SUA; sau a fost naturalizat ca cetatean SUA; sau unul dintre parinti este cetatean SUA; )
 • detine/a detinut o Carte Verde;
 • a fost prezent fizic in SUA timp de 31 de zile in anul curent si 183 de zile Intr-o perioada de 3 ani-calculul se face dupa cum urmeaza:
  • toate zilele in care a fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului current; si
  • 1/3 din zilele in care a fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului trecut; si
  • 1/6 din zilele in care a fost prezent in SUA in anul anterior celui trecut;

Indicii SUA(“US Indicia”) - indiciile SUA sunt indicatori care arata ca o persoana fizica sau persoana juridica poate fi considerata drept o Persoana SUA:

 • Cetatenie SUA, tara de Inregistrare in SUA (In cazul persoanelor juridice) sau Rezidenta SUA (aceasta include detinerea unei Carti Verzi ce permite sederea in SUA ca imigrant);
 • Locul de nastere este SUA;
 • Adresa curenta (de domiciliu, de resedinta, postala) este in S.U.A;
 • Unica adresa este o adresa asistata sau post-restanta;
 • Un numar de telefon SUA;
 • O procura sau o autorizare de semnatura acordata unei persoane cu adresa din SUA(de domiciliu, de resedinta, postala)

TIN (Tax identification Number) este numarul de identificare fiscala alocat unei persoane fiind utilizat de catre IRS in cadrul procesului de administrare a legilor fiscale. Atunci cand acest numar este emis de catre Administratia de Securitate Sociala (SSA – “Social Security Administration”) se numeste Numar de Securitate Sociala (SSN – “Social Security Number”).

Client care indeplineste criteriile de transmitere: orice persoana care detine Conturi care fac obiectul raportarii;

Titular de Cont: persoana mentionata sau identificata ca titular al unui Cont Financiar de catre Institutia Financiara care mentine contul. in cazul unui Contract de Asigurare cu Valoare de Rascumparare sau al unui Contract de Renta Viagera, Titularul de Cont este orice persoana care are dreptul sa acceseze Valoarea de Rascumparare sau sa modifice beneficiarul contractului. in cazul in care nicio persoana nu poate accesa Valoarea de Rascumparare sau sa modifice beneficiarul, Titularul de Cont este orice persoana desemnata ca proprietar in contract si orice persoana avand un drept legitim la plata in conformitate cu termenii contractuali. in momentul ajungerii la maturitate a unui Contract de Asigurare cu Valoare de Rascumparare sau a unui Contract de Renta Viagera, fiecare persoana indreptatita sa primeasca o plata in baza contractului este tratata ca Titular de Cont;

Cont care face obiectul raportarii: Cont Financiar detinut de una sau mai multe Persoane care fac obiectul raportarii, administrat de o Institutie Financiara Raportoare.

Institutie Financiara: o institutie de custodie, o institutie depozitara, o entitate de investitii sau o societate de asigurari specificata; BCR Asigurari de Viata S.A. este o Institutie Financiara din Romania;

Institutie Financiara Raportoare: orice Institutie Financiara care nu este o Institutie Financiara Nonraportoare; BCR Asigurari de Viata VIG S.A. este o Institutie Financiara Raportoare din Romania;

Institutie Financiara Non-raportoare din Romania: orice Institutie Financiara din Romania […] care va fi tratata ca fiind beneficiar efectiv scutit sau Institutie Financiara considerata conforma, dupa caz, iar conturile acesteia sunt excluse din definitia Conturilor Financiare. Mai multe detalii regasiti in Anexa II a Legii nr. 233/ 2015;

Cont Financiar: un cont administrat de o Institutie Financiara inclusiv Conturi de Depozit, Conturi de Custodie, Drepturi aferente capitalului sau datoriei in cazul unor Entitati de Investitii, Contracte de Asigurare cu Valoare de Rascumparare sau Contracte cu Renta Viagera;

Contract de Renta Viagera: un contract in conformitate cu care emitentul este de acord sa efectueze plati pentru o anumita perioada de timp, determinata, in totalitate sau partial, in functie de speranta de viata a uneia sau mai multor persoane fizice;

Contract de Asigurare cu Valoare de Rascumparare: un Contract de Asigurare, altul decat un contract de reasigurare incheiat intre doua societati de asigurare, care are o Valoare de Rascumparare;

Contract de Asigurare: un contract, altul decat un Contract de Renta Viagera, in conformitate cu care emitentul este de acord sa plateasca o suma in momentul in care survine un eveniment asigurat specificat, legat de mortalitate, morbiditate, accident, raspundere civila sau paguba materiala afectand o proprietate;