A A+

Asigurarea suplimentară pentru afecţiuni grave

Întrebări  frecvente

1. Ce reprezintă Asigurarea suplimentară pentru afecțiuni grave?

Asigurarea suplimentară este o clauză suplimentară de asigurare la asigurarea de viață, ce oferă protecție în cazul diagnosticării cu una din afecțiunile grave acoperite prin condițiile de asigurare, pentru beneficiarul de credit Aceasta se atașează opțional creditelor garantate BCR atât celor nou acordate cât și celor aflate în derulare.

2. Care sunt evenimentele acoperite prin clauza suplimentară de afecțiuni grave?

Acoperă următoarele tipuri de riscuri la care putem fi expuși oricare dintre noi, beneficiar al unui credit garantat, la un moment dat în viață:

  • Infarct miocardic
  • Cancer
  • Accident vascular cerebral
  • Invaliditate parțială și permanentă

3. Cui se adreseaza aceasta asigurare suplimentară de afecțiuni grave?

Clauza suplimentară de afecțiuni grave se adresează persoanelor interesate de protecție în situația diagnosticării cu 3 dintre cele mai frecvente afecțiuni grave și a producerii unei vătămări corporale (invaliditate parțială permanentă).

4. Dacă am o asigurare de deces pot contracta și asigurarea suplimentară de afecțiuni grave?

Asigurarea suplimentară se poate încheia odată cu asigurarea de deces sau ulterior acesteia. Nu se poate achiziționa separat ci se poate atașa doar la asigurarea de bază (deces).

5. Ce condiții trebuie să îndeplinească o persoană pentru a putea să achiziționeze asigurarea suplimentară de afecțiuni grave?

  • Vârsta de intrare în asigurare: minimum 18 ani și să nu depășească 50 ani împliniți;
  • Au un contract de credit de la BCR și o asigurare de viață de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A;
  • După cunoștința lor, starea lor de sănătate este bună, nu suferă de vreo boală care necesită supraveghere sau tratament medical constant;
  • Sunt de acord cu cesionarea Indemnizației de Asigurare în favoarea Contractantului Asigurării prin desemnarea acestuia ca Beneficiar al Asigurării;
  • Perioada rămasă a creditului este mai mare de 12 luni.

6. Dacă am încheiat un credit acum 2 ani mai pot beneficia de această asigurare suplimentară? În ce condiții?

Da, asigurarea suplimentară se încheie odată sau ulterior acordării creditului, condiționat de existența unei asigurări de viață.

7. Care este perioada pe care se poate încheia această asigurare suplimentară?

Durata asigurării este egală cu cea a creditului sau cu perioada rămasă dacă asigurarea este contractată ulterior. Totuși, dacă perioada rămasă până la scadența creditului este mai mică de 12 luni, asigurarea suplimentară nu se poate încheia.

8. Cum se calculează prima de asigurare?

Prima de asigurare lunară pentru asigurarea suplimentară se calculează prin aplicarea cotei de primă 0,025% la valoarea inițială a creditului.

9. Cum voi face plata primelor?

Prima de asigurare se achită lunar împreună cu rata de credit, conform graficului de rambursare.

10. Mi se evaluează starea de sănătate la momentul încheierii clauzei suplimentare de afecțiuni grave?

La momentul încheierii clauzei suplimentare de afecțiuni grave se evaluează starea de sănătate a Asiguratului.

11. Dacă sunt deja diagnosticat cu una dintre afecțiunile grave mai beneficiez de asigurarea suplimentară?

Nu, persoana nu mai beneficiază de asigurarea suplimentară de afecțiuni grave.

12. Există o perioadă de așteptare în cazul asigurării suplimentare de afecțiuni grave?

Da, există perioada de așteptare de 180 zile consecutive în cazul riscului de invaliditate parțială și permanentă.

13. Cine este beneficiarul acestei Asigurari în cazul producerii unuia din evenimentele asigurate?

Beneficiarul acestei asigurări, îndreptățit să primească indemnizațiile în cazul producerii unuia din evenimentele asigurate, este BCR.

14. Când intră în vigoare certificatul de asigurare?

Asigurarea intră în vigoare pentru fiecare Asigurat la data semnării certificatului de asigurare. Răspunderea asiguratorului începe în momentul finanţării Creditului, în cazul în care asigurarea este contractată în același moment cu creditul sau la data semnării Certificatului de asigurare, în cazul în care asigurarea este contractată ulterior contractării creditului.

15. Când încetează asigurarea suplimentară?

Asigurarea va înceta:

a. în momentul expirării duratei Asigurării;
b.
în momentul încetării asigurării de viață;
c.
la data producerii evenimentului asigurat, în cazul infarctului miocardic, atacului vascular cerebral, respectiv la data finalizării perioadei de așteptare, condiționat de plata indemnizației, în cazul producerii evenimentului de invaliditate parțială și permanentă);
d.
la data plății unei indemnizații cumulate egale cu 100% din Suma Asigurată;
e.
la data rambursării integrale a creditului/data scadentă a ultimei rate de credit sau, anterior acestei date, în cazul rambursării anticipate sau în cazul cesionării creditului către un alt beneficiar;
f.
în momentul în care Membrul Asigurat implineste varsta de 65 ani;
g.
în cazul în care Membrul Asigurat înregistrează o restanță mai mare de 90 zile la plata primei lunare de asigurare;
h.
la data declarării exigibilității creditului, fără legătura cu producerea evenimentului asigurat;
i.
prin acordul scris al pârților contractante;
j.
dacă legea o impune.

16. Cum anunț evenimentul asigurat?

Asiguratul are la dispoziție maxim 15 zile de la data producerii evenimentului asigurat să notifice asiguratorul și să trimită documentele necesare, care atestă apariția acestuia.

17. Când am dreptul la indemnizația de asigurare?

În momentul în care Asiguratorul primește toate documentele necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație, acesta are la dispoziție maxim 10 zile de la data primirii ultimului document solicitat să plătească indemnizația aferentă evenimentului asigurat.

18. De ce prima de asigurare se calculează la valoarea inițială a creditului și nu se modifică pe durata contractului de asigurare având în vedere ca despăgubirea o reprezintă soldul creditului?

Primele de asigurare sunt fixe și se plătesc împreună cu rata creditului, astfel încât știi cât plătești încă de la început. Cota de primă a fost calculată nivelat pe întreaga durată a contractului de asigurare astfel încât să rămână constantă. Aplicarea acesteia diferențiat ar ar fi condus la plata unui cost de asigurare descrescător, dar mai mare în prima jumătate a perioadei de creditare.

19. Se poate acorda asigurarea suplimentară pentru creditele noi sau în sold mai mari de 100.000 EUR?

Nu, nu se poate acorda asigurarea suplimentară, deoarece limita maximă a despăgubirii cumulate pe durata contractului de asigurare acordate pentru Membrul asigurat nu poate depăși valoarea de 100.000 EUR.