A A+

TABEL CU INFORMAŢII TEHNICE PRIVIND ASIGURAREA MIXTĂ DE VIAŢĂ CU PRIMĂ EŞALONATĂ ACTIV+

Limite de vârstă şi durată pentru Asigurarea de viaţă
Vârsta minimă la data de intrare în vigoare a contractului de asigurare 18 ani
Vârsta maximă la data de intrare în vigoare a contractului de asigurare 60 ani
Vârsta maximă la data de expirare a contractului de asigurare 70 ani
Durata minimă a contractului de asigurare 10 ani
Vârsta maximă la data de expirare a plăţii primelor de asigurare 70 ani
Durata minimă de plată a primelor de asigurare 10 ani dar nu mai puţin de 1/2 din
durata contractului de asigurare

Limite de vârstă şi durată pentru Asigurările suplimentare
Acoperire Vârsta (nr. ani)
minimă la intrarea în vigoare maximă la intrarea în vigoare maximă la expirare
Deces din accident 18 ani - 70 ani
Invaliditate permanentă din accident 18 ani - 70 ani
Îmbolnavire gravă 18 ani 55 ani 64 ani
Spitalizare din accident 18 ani - 70 ani
Spitalizare ca urmare a unei boli 18 ani 55 ani 64 ani
Spitalizare din accident pentru dependenti 6 luni 25 ani 70 ani
Fracturi din accident pentru dependenti 6 luni 25 ani  70 ani

Limite minime valorice pentru Asigurarea de viaţă
Sume/prime Pentru contracte în RON Pentru contracte în EUR
Prima suplimentară 1.200 240
Răscumpărarea parţială 750 150
Majorarea primei de asigurare 10% din prima de asigurare 10% din prima de asigurare
Suma asigurată în caz de deces 5% din suma primelor plătibile pe durata contractului 5% din suma primelor plătibile pe durata contractului
Suma asigurată în caz de supravieţuire* 5.000 1.000
*minimul aferent Sumei asigurate în caz de supraviețuire se aplică și în cazul recalculării acesteia ca urmare a răscumpărării parțiale, a transformării contractului într-unul liber de plată a primelor sau a oricărei modificări a contractului, așa cum se specifică în Condițiile generale de asigurare.

Limite minime privind Sume asigurate pentru Asigurările suplimentare
Acoperire Pentru contracte în RON Pentru contracte în EUR
Deces din accident 5% din suma primelor plătibile pe durata contractului 5% din suma primelor plătibile pe durata contractului
Invaliditate permanentă din accident 5.000 1.000
Îmbolnăvire gravă 5.000 1.000
Spitalizare din accident 150 / zi 30 / zi
Spitalizare ca urmare a unei boli 150 / zi 30 / zi
Spitalizare din accident pentru dependenti 150 / zi 30 / zi
Fracturi din accident pentru dependenti 5.000  1.000

Limite maxime privind Sume asigurate pentru Asigurările suplimentare
Acoperire Pentru contracte în RON Pentru contracte în EUR
Deces din accident nelimitat nelimitat
Invaliditate permanentă din accident 500.000 100.000
Îmbolnăvire gravă 50.000 10.000
Spitalizare din accident 150 / zi 30 / zi
Spitalizare ca urmare a unei boli 150 / zi 30 / zi
Spitalizare din accident pentru dependenti 150 / zi 30 / zi
Fracturi din accident pentru dependenti 5.000 1.000

Alte informații contractuale
Tabela de mortalitate Standard Unisex 2013 publicată de către Institutul National de Statistică
Dobânda tehnică garantată 2% pentru RON 1% pentru EUR
Răscumpărarea contractului de asigurare - este posibilă dacă au trecut 6 luni de la data de intrare în vigoare a contractului sau de la data plătii ultimei prime suplimentare și au fost plătite primele de asigurare aferente acestei perioade;
Taxa pentru răscumpărarea totală - 5% aplicat rezervei matematice constituită de Asigurător conform dispozițiilor legale;
Taxa pentru răscumpărarea parțială - 5% aplicat rezervei matematice aferente valorii răscumpărării parțiale;
Protecție automată împotriva inflației - rata anuală pentru indexare este de minim 2%;
- nu mai este posibilă în ultimii 5 ani de plată a primelor şi nici după împlinirea vârstei de 60 ani a Asiguratului.

Detalii Contact
Pentru orice informații suplimentare putem fi contactați prin email, pe adresa dedicată clienților noștri: clienti@bcrasigviata.ro, prin Call Center la numărul de telefon: 021.206.90.40 sau la sediul nostru: Str. Rabat nr. 21, sector 1, București, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 - 17.30.